מקבלי תעודות הוקרה לדורותיהם

 רשימת מקבלי תעודות הוקרה מטעם ה-JTS במכון שוקן

 

תש"פ
תעודה ע"ש הרב אליעזר אריה פינקלשטיין
הרב גילה דרור
פרופ' משה רוסמן
תעודה ע"ש שניאור זלמן שכטר
 ד"ר אילן אזרחי

 

תשע"ט
תעודה ע"ש הרב אליעזר אריה פינקלשטיין
הרב פרופ' ארווין בירנבוים
תעודה ע"ש שניאור זלמן שכטר
גב' טובה אביחי-קרמר

 

 

תשע"ח
תעודה ע"ש הרב אליעזר אריה פינקלשטיין
הרב פרופ' ראובן המר
תעודה ע"ש פרופ' שניאור זלמן שכטר
פרופ' אלי לדרהנדלר
תעודה ע"ש שלמה זלמן שוקן
גב' דבי פרלה

 תשע"ז
תעודה ע"ש הרב אליעזר אריה פינקלשטיין
הרב פרופ' דוד הלבני
תעודה ע"ש פרופ' שניאור זלמן שכטר
ד"ר ברנדה בקון
הרב בנימין סגל

 

 


תשע"ו
תעודה ע"ש הרב אליעזר אריה פינקלשטיין
הרב משה דוד גפן
פרופ' אהרן דמסקי
פרופ' ישראל ל' לוין
תעודה ע"ש פרופ' שניאור זלמן שכטר
ד"ר בוורלי גריבץ