חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה


  פרסומי מכון שוקן-JTS כוללים מהדורות מדעיות ומחקרים
בתחומי הספרות התלמודית והמדרשית; שירת ימי הביניים; ספרות השאלות והתשובות; חקר הגניזה הקהירית; תולדות החינוך היהודי; תולדות המנהג וההלכה; ועוד
                                        
            מרבית הספרים ניתנים לרכישה גם במהדורה אלקטרונית
 
 

חדש* תשובות רבי משה יהודה עבאס / שמואל גליק

חדש* תשובות רבי משה יהודה עבאס / שמואל גליק

חדש* ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף / מרגלית שילה

חדש* ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף / מרגלית שילה

Responsa in a Moment V / David Golinkin חדש*

Responsa in a Moment V / David Golinkin חדש*