חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

פרסומים בנושאים שונים


מיון:

Ambivalent Jew / S. Cohen and B. Susser (eds.)

Ambivalent Jew: Charles Liebman in Memoriam / Stuart Cohen and Bernard Susser (eds.)

מחיר: 80.00 ש'ח 
 

Light and Consolation / Shmuel Glick

Light and Consolation deals with the nature and development of consolation customs in Jewish communities from biblical days to modern times.

מחיר: 80.00 ש'ח 
 

אמת וחסד / עינת רמון

ספר חדש!

אמת וחסד: מקורות לליווי רוחני במדרש ובמחשבה העברית המודרנית בעריכת עינת רמון

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

הפרושים ואנשי כנסת הגדולה / אליעזר אריה פינקלשטין

הדפסה ראשונה: ניו-יורק תש"י (1950). נדפס שנית בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה תשע"א (2011).
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 25.00 ש'ח 
 

הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס

בחיבור זה מוצגת הרבנות באיטליה במאות החמש-עשרה – שש-עשרה כחוליה בשרשרת ההתפתחות של הנהגת עם ישראל בגלותו. הסמיכה לרבנות, רבנים ממונים מן הציבור, מקומם במערכות הארגון הקהילתיות, תפקודם בסדרי המשפט, עולמם הרוחני-תרבותי, וכיוצא באלה היבטים מוסדיים, חברתיים, משפטיים ועיוניים-פילוסופיים, נדונים על מסד רחב של תעודות מלוות בהסברים. כמעט כל התעודות מתפרסמות כאן לראשונה מכתבי יד.

מחיר: 80.00 ש'ח 
 

חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים / אברהם דוד

חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים: לאור מסמכי גניזת קהיר מאת אברהם דוד

מחיר: 95.00 ש'ח 
 

יהדות אמריקה בהתפתחותה / משה דייוויס

יהדות אמריקה בהתפתחותה
(תולדות האסכולה ההיסטורית במאה התשע-עשרה)
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

מחווה למנחם / ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)

ספר חדש!

מחווה למנחה: אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר / שמואל גליק, אוולין מ. כהן, אנג'לו מ. פיאטלי (עריכה)

מחיר: 140.00 ש'ח 
 

מחלל שבת בפרהסיא / מוטי ארד

מחקר זה מתחקה אחר מקורותיו התלמודיים וההיסטוריים של טקס השתמדות עתיק יומין, שעבר מן העולם אבל רושמו עדיין ניכר בהלכה – יין שנגעו מלצר או יינן שאינם שומרי שבת כהלכה אסור בשתייה, אף על פי שלא התכוונו להשתמד.

מחיר: 110.00 ש'ח 
 

מחלל שבת בפרהסיא / מוטי ארד

מחקר זה מתחקה אחר מקורותיו התלמודיים וההיסטוריים של טקס השתמדות עתיק יומין, שעבר מן העולם אבל רושמו עדיין ניכר בהלכה – יין שנגעו מלצר או יינן שאינם שומרי שבת כהלכה אסור בשתייה, אף על פי שלא התכוונו להשתמד.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 35.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 4  [ הקודם | הבא ]