חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מקורות ומחקרים בחינוך יהודי


מיון:

Covenant and Community (e-book) / Michael Rosenak

Covenant and Community:
Six Essays on Contemporary Jewish Life and Education

Electronic Edition

מחיר: 75.00 ש'ח 
 

Covenant and Community / Michael Rosenak

Covenant and Community:
Six Essays on Contemporary Jewish Life and Education 

מחיר: 95.00 ש'ח 
 

Jewish Education for What? and Other Essays / Walter Ackerman

"Jewish Education for What?” and Other Essays by Walter Ackerman, edited by Ari Ackerman, Hanan Alexander, Brenda Bacon and David Golinkin (Eng).

מחיר: 80.00 ש'ח 
 

Maybe the Lies We Tell Are Really True / Joseph Sander Lukinsky

New Book!

Maybe the Lies We Tell Are Really True: Selected Writings on Education, Judaism and Jewish Education by Joseph Sander Lukinsky

Electronic Edition

מחיר: 75.00 ש'ח 
 

Maybe the Lies We Tell Are Really True / Joseph Sander Lukinsky

New Book!

Maybe the Lies We Tell Are Really True: Selected Writings on Education, Judaism and Jewish Education by Joseph Sander Lukinsky

 

מחיר: 95.00 ש'ח 
 

החינוך בראי החוק וההלכה (2 כרכים) / שמואל גליק

כרך א': חוקים ותקנות בחינוך במדינת ישראל, בהשוואה לספרות הרבנית לדורותיה. כרך ב': חובות וזכויות "המורה" במערכות החינוך שבמדינת ישראל, בהשוואה לספרות הרבנית לדורותיה.

מחיר: 170.00 ש'ח 
 

מקורות לתולדות החינוך בישראל (6 כרכים) / שמחה אסף, שמואל גליק (עורך)

מהמהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל", בעריכת פרופ' שמואל גליק, מנהל מכון שוקן למחקר היהדות שעל יד בית המדרש לרבנים באמריקה.

מחיר: 430.00 ש'ח 
 

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך א' / שמחה אסף, שמואל גליק (עריכה)

המהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל" מאת שמחה אסף, בעריכת שמואל גליק 

מחיר: 110.00 ש'ח 
 

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך א' / שמחה אסף, שמואל גליק (עריכה)

המהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל" מאת שמחה אסף, בעריכת שמואל גליק 
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ב' / שמחה אסף, שמואל גליק (עריכה)

המהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל" מאת שמחה אסף, בעריכת שמואל גליק 

מחיר: 90.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 2  [ הקודם | הבא ]