חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מקורות ומחקרים בספרות חזל

מקורות ומחקרים בספרות חז"ל
מיון:

אבות דרבי נתן מהדורת ש''ז שכטר / מנחם קיסטר (עריכה)

מהדורה מדעית קלסית עם שתי נוסחאות ועם "אקדמות מילין" מאת מנחם קיסטר.

מחיר: 90.00 ש'ח 
 

אבות דרבי נתן מהדורת ש''ז שכטר, e-book / מנחם קיסטר (עריכה)

מהדורה מדעית קלסית עם שתי נוסחאות ועם "אקדמות מילין" מאת מנחם קיסטר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 27.00 ש'ח 
 

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.

מחיר: 150.00 ש'ח 
 

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 90.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר א', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר א': קטעי מדרש והגדה מן הגניזה שבמצרים.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר ב', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר ב': קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף א) מספרי הלכה של הקראים הקדמונים, ב) פירקוי בן באבוי תלמידיה דראבא.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

הירושלמי כפשוטו / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. מסכתות שבת, עירובין, פסחיםת; מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

הירושלמי כפשוטו / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. מסכתות שבת, עירובין, פסחיםת; מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.

מחיר: 105.00 ש'ח 
 

מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתן / אליעזר אריה פינקלשטין

מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתן מאת אליעזר אריה פיקלשטין
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

מבוא לספר הלכות פסוקות / נחמן דנציג

עם תשלום הלכות פסוקות.
מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות.

מחיר: 100.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 6  [ הקודם | הבא ]