חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

הירושלמי כפשוטו / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. מסכתות שבת, עירובין, פסחיםת; מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

הירושלמי כפשוטו / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. מסכתות שבת, עירובין, פסחיםת; מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.

מחיר: 105.00 ש'ח 
 

הלכות הירושלמי להרמבם, e-book / שאול ליברמן

הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מיימון עם מבוא, פירוש והערות
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

ספרי זוטא, e-book / שאול ליברמן

שני מחקרים מאת הגר"ש ליברמן: I - ספרי זוטא (מדרשה של לוד), II - תלמודה של קיסרין
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 25.00 ש'ח 
 

תוספת ראשונים - כרך א' / שאול ליברמן

חלק ראשון-שני: סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים.
פירוש מיוסד על כתבי התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים.
מהדורה אלקטרונית 

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

תוספת ראשונים - כרך ב' / שאול ליברמן

חלק שלישי-רביעי: סדר טהרות.
פירוש מיוסד על כתבי התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים.
מהדורה אלקטרונית 

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

תוספת ראשונים, 2 כרכים / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים.

מחיר: 200.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, 12 כרכים / שאול ליברמן

תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט וכתב יד לונדון, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר, ופירוש ארוך בשם "תוספתא כפשוטה".

מחיר: 900.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר זרעים (3 כרכים) / שאול ליברמן

הדפסה שלישית עם הערות מגליון התוספתא של הר"ש ליברמן ז"ל ניו יורק וירושלים תשס"א (2001). תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר.

מחיר: 220.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר זרעים (3 כרכים) / שאול ליברמן

הדפסה שלישית עם הערות מגליון התוספתא של הר"ש ליברמן ז"ל ניו יורק וירושלים תשס"א (2001). תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 75.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 2  [ הקודם | הבא ]