חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

חקר הגניזה

Books based on Cairo Genizah Research
מיון:

אבות הפיוט / שלום שפיגל (בעריכת מנחם שמלצר)

מקורות ומחקרים בתולדות הפיוט בארץ ישראל.

מחיר: 120.00 ש'ח 
 

אבות הפיוט / שלום שפיגל (בעריכת מנחם שמלצר)

מקורות ומחקרים בתולדות הפיוט בארץ ישראל.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.

מחיר: 150.00 ש'ח 
 

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 50.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר א', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר א': קטעי מדרש והגדה מן הגניזה שבמצרים.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר ב', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר ב': קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף א) מספרי הלכה של הקראים הקדמונים, ב) פירקוי בן באבוי תלמידיה דראבא.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר ג', e-book / ישראל דווידזון

גנזי שכטר, ספר ג': פיוטים ושירים מן הגניזה שבמצרים.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים / אברהם דוד

חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים: לאור מסמכי גניזת קהיר מאת אברהם דוד

 

מחיר: 95.00 ש'ח 
 

קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר / נחמן דנציג

קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר באוסף א"נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה

מחיר: 150.00 ש'ח 
 

קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר / נחמן דנציג

קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת-קאהיר באוסף א"נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 50.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 2  [ הקודם | הבא ]