חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

Ambivalent Jew / S. Cohen and B. Susser (eds.)

Ambivalent Jew: Charles Liebman in Memoriam / Stuart Cohen and Bernard Susser (eds.)

מחיר: 70.00 ש'ח 
 

מחווה למנחם / ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)

מחווה למנחה: אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר / שמואל גליק, אוולין מ. כהן, אנג'לו מ. פיאטלי (עריכה)

מחיר: 140.00 ש'ח 
 

ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן / שמא יהודה פרידמן (עורך)

ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן
ערך שמא יהודה פרידמן
אסופת מאמרים (עברית / אנגלית)
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 50.00 ש'ח 
 

ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס - חלק אנגלי, e-book / שאול ליברמן (עורך)

ספר היובל לכבוד אלקסנדר מארכס
למלאת לו שבעים שנה.
חלק אנגלי.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס - חלק עברי, e-book / שאול ליברמן (עורך)

ספר היובל לכבוד אלקסנדר מארכס
למלאת לו שבעים שנה.
חלק עברי.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן - חלק אנגלי, e-book / משה דייוויס (עורך)

ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן
למלאת לו שבעים שנה.
חלק אנגלי.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן - חלק עברי, e-book / משה דייוויס (עורך)

ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן
למלאת לו שבעים שנה.
חלק עברי.
מהדורה אלקטרונית בלבד
 
 

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

ספר חיים שירמן / שרגא אברמסון ואהרן מירסקי

ספר חיים שירמן, קובץ מאמרים.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 20.00 ש'ח 
 

תפארת לישראל, e-book / בעריכת יעקב רוט, מנחם שמלצר, יעקב פרנצוס

ספר היובל לכבוד ישראל פרנצוס בעריכת יעקב רוט, מנחם שמלצר ויעקב פרנצוס. אסופת מאמרים בעברית ובאנגלית. חלק עברי: 311 עמ'; חלק אנגלי: 220 עמ'.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 50.00 ש'ח