חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

אוצר לשונות ירושלמיים, כרך ג' / משה עסיס

קונקורדנציה של מונחים, ביטויים ולשונות בפיהם של האמוראים בתלמוד הירושלמי.
 אותיות פ-ת, קונטרס הסוגיות,נספחים, השלמות ומפתחות. 
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 55.00 ש'ח 
 

אוצרות לשון / אהרן ממן

כתבי היד וקטעי הגניזה בחכמת הלשון מאוסף ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

אשנב לספרות התשובות / שמואל גליק

אשנב לספרות התשובות מאת שמואל גליק
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 90.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר א', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר א': קטעי מדרש והגדה מן הגניזה שבמצרים.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר ב', e-book / לוי גינצבורג

גנזי שכטר, ספר ב': קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף א) מספרי הלכה של הקראים הקדמונים, ב) פירקוי בן באבוי תלמידיה דראבא.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

גנזי שכטר, ספר ג', e-book / ישראל דווידזון

גנזי שכטר, ספר ג': פיוטים ושירים מן הגניזה שבמצרים.
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

דקדוק הארמית הגלילית / ק' לויאס

לשפת התלמוד הירושלמי והמדרשים
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 20.00 ש'ח 
 

האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון / מנחם זולאי

הוצאת מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים תשכ"ד (1964)
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 30.00 ש'ח 
 

הירושלמי כפשוטו / שאול ליברמן

פירוש מיוסד על כתבי יד של הירושלמי וספרי רבותינו הראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים עתיקים. מסכתות שבת, עירובין, פסחיםת; מהדורה שלישית. הוספות ותיקונים מגליונות הירושלמי כפשוטו של הגר"ש ליברמן ז"ל ערך והוסיף הערות מנחם כ"ץ.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 40.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 11  [ הקודם | הבא ]