חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

הלכות הירושלמי להרמבם, e-book / שאול ליברמן

הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מיימון עם מבוא, פירוש והערות
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

הפרושים ואנשי כנסת הגדולה / אליעזר אריה פינקלשטין

הדפסה ראשונה: ניו-יורק תש"י (1950). נדפס שנית בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה תשע"א (2011).
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 25.00 ש'ח 
 

יהדות אמריקה בהתפתחותה / משה דייוויס

יהדות אמריקה בהתפתחותה
(תולדות האסכולה ההיסטורית במאה התשע-עשרה)
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

יצחק בן אברהם אבן עזרא, שירים / מנחם חיים שמלצר

על פי כתבי יד בצירוף מבוא והערות, 171 ע', ניו יורק תשל"ט (1979) 
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 15.00 ש'ח 
 

מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתן / אליעזר אריה פינקלשטין

מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתן מאת אליעזר אריה פיקלשטין
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

מבוא לספר הלכות פסוקות / נחמן דנציג

עם תשלום הלכות פסוקות.
מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 45.00 ש'ח 
 

מדרש ויקרא רבה, 2 כר', e-book / מרדכי מרגליות

על פי כתבי יד ושרידי הגניזה עם חילופי נוסחאות, הערות וביאורים.
מהדורה אלקטרונית 

מחיר: 50.00 ש'ח 
 

מדרש משלי / ברוך וויסאצקי

על פי כתב יד ואטיקן 44, עם שינויי גרסאות מכל כתבי היד ודפוסים הראשונים ועם מבוא, מראי מקומות וביאורים קצרים, הנקראים "מקור ברוך".
מהדורה אלקטרונית בלבד

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

מחלל שבת בפרהסיא / מוטי ארד

מחקר זה מתחקה אחר מקורותיו התלמודיים וההיסטוריים של טקס השתמדות עתיק יומין, שעבר מן העולם אבל רושמו עדיין ניכר בהלכה – יין שנגעו מלצר או יינן שאינם שומרי שבת כהלכה אסור בשתייה, אף על פי שלא התכוונו להשתמד.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 35.00 ש'ח 
 

מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי ימי הביניים / מנחם חיים שמלצר

מחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי ימי הביניים הוא קובץ מאמרים, בעברית ובאנגלית, מאת פרופ' מנחם חיים שמלצר, מבית המדרש לרבנים באמריקה; המאמרים נדפסו בבמות השונות.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 35.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 11  [ הקודם | הבא ]