חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר מועד (4 כרכים) / שאול ליברמן

הדפסה שלישית ניו יורק וירושלים תשס"ב (2002).
תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב-יד ערפורט וכתב-יד לונדון, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. 

מחיר: 280.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר מועד (4 כרכים) / שאול ליברמן

תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב-יד ערפורט וכתב-יד לונדון, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. 
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 95.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נזיקין (2 כרכים) / שאול ליברמן

הדפסה שנייה ניו יורק וירושלים תשס"א (2001). תוספתא (בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא) על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד שוקן ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר.

מחיר: 160.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נזיקין (2 כרכים) / שאול ליברמן

 תוספתא (בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא) על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד שוקן ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 53.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נשים (3 כרכים) / שאול ליברמן

הדפסה שלישית ניו יורק וירושלים תשס"ו (2007). תוספתא ע"פ כתב יד ווינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספרתא ופרוש קצר.

מחיר: 240.00 ש'ח 
 

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר נשים (3 כרכים) / שאול ליברמן

תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב-יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. 
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 80.00 ש'ח 
 

תוספתא, סדר זרעים / שאול ליברמן

ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 25.00 ש'ח 
 

תוספתא, סדר מועד / שאול ליברמן

ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 30.00 ש'ח 
 

תוספתא, סדר נזיקין / שאול ליברמן

ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 25.00 ש'ח 
 

תוספתא, סדר נשים / שאול ליברמן

ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 30.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 2  [ הקודם | הבא ]