חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מיון:

קונטרס התשובות החדש, כרך ג' / שמואל גליק

אוצר ביבליוגרפי של ספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס עד שנת תש"ס, כרך ג' (ר-ת), מפתחות לכרכים א'-ג'.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 130.00 ש'ח 
 

קונטרס התשובות החדש, כרך ד' / שמואל גליק


אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס: מפתחות וביבליוגרפיה בחקר ספרות התשובות.

מחיר: 225.00 ש'ח 
 

קונטרס התשובות החדש, כרך ד' / שמואל גליק

אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס: מפתחות וביבליוגרפיה בחקר ספרות התשובות.
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 90.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית (כרכים א'-ב') / שמואל גליק

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג'
כרכים א'-ב'
 

מחיר: 660.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית (כרכים א'-ג') / שמואל גליק

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג'
כרכים א'-ג'
מחקר מקיף על שרידי תשובות של חכמי ארץ ישראל, מצרים ותורכיה, וכן תשובות שמחבריהן אינם ידועים, מהמאה הט"ז-הי"ט, שנמצאו בגניזה הקהירית.

מחיר: 450.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית כרך א' / שמואל גליק

מחקר מקיף על שרידי תשובות של חכמי ארץ ישראל, מצרים ותורכיה, וכן תשובות שמחבריהן אינם ידועים, מהמאה הט"ז-הי"ט, שנמצאו בגניזה הקהירית. 

כרך א'
מהדורה אלקטרונית

מחיר: 275.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית כרך ב' (ספר אלקטרוני) / שמואל גליק

מחקר מקיף על שרידי תשובות של חכמי ארץ ישראל, מצרים ותורכיה, וכן תשובות שמחבריהן אינם ידועים, מהמאה הט"ז-הי"ט, שנמצאו בגניזה הקהירית.
כרך ב'
 מהדורה אלקטרונית

מחיר: 275.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מאוסף אדלר שבספריית JTS, כרכים א'-ב' / שמואל גליק

ספר חדש!
שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר שבאוסף א"נ אדלר שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה
כרכים א'-ב'

מחיר: 250.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, כרך ג' / שמואל גליק

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג'
כרך ג'
תשובות ממצרים, תורכיה ואנונימיות מהמאה הט"ז-הי"ט, שנמצאו בגניזה הקהירית. שישה סוגי מפתחות לשלושת הכרכים. 
מחיר: 240.00 ש'ח 
 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, כרך ג' / שמואל גליק

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג'
כרך ג'
תשובות ממצרים, תורכיה ואנונימיות מהמאה הט"ז-הי"ט, שנמצאו בגניזה הקהירית. שישה סוגי מפתחות לשלושת הכרכים. 
מהדורה אלקטרונית


מחיר: 180.00 ש'ח 
 
עמוד מתוך 4  [ הקודם | הבא ]