חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

שם מחבר: הלבני, דוד

מיון:

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד, מועד א' - מסכת שבת / דוד הלבני

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד
סדר מועד: כרך א' - שבת, מאת דוד הלבני
מהדורה אלקטרונית בלבד
 

מחיר: 50.00 ש'ח 
 

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד, מועד ב' - מסכתות עירובין ופסחים / דוד הלבני

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד
סדר מועד: כרך ב' - עירובין, פסחים, מאת דוד הלבני
מהדורה אלקטרונית 

מחיר: 40.00 ש'ח 
 

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד, מועד ב' - מסכתות עירובין ופסחים / דוד הלבני

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד
סדר מועד: כרך ב' - עירובין, פסחים, מאת דוד הלבני 

מחיר: 90.00 ש'ח 
 
NO
IMAGE לפרטים

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד, מועד ג' - מיומא עד חגיגה / דוד הלבני

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד
סדר מועד: כרך ג' - מסכתות מיומא עד חגיגה, מאת דוד הלבני
מהדורה אלקטרונית בלבד 

מחיר: 50.00 ש'ח