חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מבצעים

מבוא לספר הלכות פסוקות / נחמן דנציג

עם תשלום הלכות פסוקות.
מהדורה שנייה עם תיקונים והוספות.

מחיר: 50.00 ש'ח