חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

גנזי ראש השנה / דוד גולינקין (SCH-125)

גנזי ראש השנה: שיירי כתבי יד של בבלי ראש השנה מהגניזה בקהיר.
מהדורה מצולמת בצירוף מבוא קודיקולוגי מאת דוד גולינקין.
XII, 69, 200 עמ', בית המדרש לרבנים באמריקה,
ניו-יורק וירושלים תש"ס (2000)
ISBN: 965-456-030-5 
 
גנזי ראש השנה / דוד גולינקין
מחיר: 150.00 ש'ח