חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

אבות דרבי נתן מהדורת ש''ז שכטר, e-book / מנחם קיסטר (עריכה) (SCH-300)

אבות דרבי נתן מהדורת ש"ז שכטר
עם ציונים למקבילות בין הנוסחים ולתוספות שבמהדורת שכטר בתוספת "אקדמות מילין" מאת מנחם קיסטר. 176 [10] עמ', ניו יורק וירושלים תשנ"ז (1997).
 הוצאה מחודשת לכבוד מלאות מאה שנה לגילוי גניזת קאהיר על ידי שניאור זלמן שכטר, נשיאו הראשון של בית המדרש לרבנים באמריקה.
מתוך השער המקורי, וינה תרמ"ז (1887):
מסכת אבות דרבי נתן בשתי נוסחאות: א) הנוסחא המפורסמת בתיקון והגהה ע"פ הדוגמאות וכתבי יד שונים; ב) נוסחא אחרת עתיקה בכתב יד והוזכרה בקצת מספרים ולא נדפסה עדיין, עם הערות עליהן בענין חילוף הגירסאות והדוגמאות בשני התלמודים והמדרשים ואיזה באורים בדרך קצרה, ועם מבוא מדבר בהשתלשלות המסכת הזאת וטיבה ושתי נוסחאותיה וטיב הכ"י הנמצאים ממנה ומפרשיה.
מהדורה אלקטרונית 

אבות דרבי נתן מהדורת ש''ז שכטר, e-book / מנחם קיסטר (עריכה)
מחיר: 27.00 ש'ח