חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

גנזי שכטר, ספר ב', e-book / לוי גינצבורג (SCH-303)

גנזי שכטר, ספר ב': קטעים מכתבי הגאונים מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף א) מספרי הלכה של הקראים הקדמונים, ב) פירקוי בן באבוי תלמידיה דראבא.
בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק תרפ"ט (1929). 640, XV עמ'
"הספר הזה יחלק לג' מחלקות; המחלקה הראשונה והיא העקרית תחזיק כ"ג קטעים מקובצי תשובות הגאונים. בהמחלקה השניה ג' קטעים מספרי הלכה שלהם והמחלקה השלישית תכיל ד' קטעים מפרושיהם על התלמוד.מנין התשובות עולה למאה ושלשים אלא שיש מהן חסרות, מעט או הרבה, ומנין בעלי התשובות הוא עשרה ואלו הם: בן באבוי, האי, חנניה, יהודאי, נחשון, נטרונאי, סעדיה, עמרם, צמח, שרירא. ואשר למחלקה השניה, הקטע הראשון שלה שריד של ספר השטרות לר' האי... המחלקה השלישית תכיל פרושים על המסכתות שבת, כתובות, בבא קמא, סנהדרין ומכות..."
מתוך הקדמה של לוי גינצבורג 
מהדורה אלקטרונית בלבד
גנזי שכטר, ספר ב', e-book / לוי גינצבורג
מחיר: 40.00 ש'ח