חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

שרידי הירושלמי, e-book / לוי גינצבורג (SCH-308)

Texts and Studies of the Jewish Theological Seminary of America, Vol. III.
גוף הירושלמי אשר נמצא בהגניזה עם שינויי נוסחאות של ההוצאה הראשונה ועוד נוסף: א) מאמרי הירושלמי שבקונטרס אחרון לילקוט שמעוני; ב) שינויי נוסחאות לירושלמי סדר זרעים מן כ"י רומי.
יצא לאור ע"י לוי ב"ר יצחק גינצבורג.
372, IX עמ', בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תרס"ט (1909).
מהדורה אלקטרונית בלבד 
שרידי הירושלמי, e-book / לוי גינצבורג
מחיר: 50.00 ש'ח