חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון / מנחם זולאי (SCH-312)

הוצאת מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים תשכ"ד (1964), 303 עמ' כולל מפתחות.
"ד"ר מנחם זולאי ז"ל (רודקי תרנ"ט - ירושלים ד' בכסלו תשט"ו), מעובדיו הוותיקים של המכון לחקר השירה העברית שהקדיש את חייו לחקר הפיוט הקדום, עמל כמה שנים בחיבור הספר שלפנינו, שיש בו משום סיכום מחקריו בנושא שהעסיק אותו הרבה. לא זכינו, והמחבר נפטר כשידיו עושות עדיין בגמר המלאכה, ועבודתו תמה ולא נשלמה.
וכיוון שבעל החיבור לא זכה לצערנו להביא את חיבורו לבית הדפוס, אין לנו אלא ליתן אותו בידי הקורא כמו שיצא מבית היוצר.
ד"ר אהרן מירסקי קרא את כתב היד של הספר קודם מסירתו לדפוס ובדק את המקורות.
ד"ר משה שפיצר קבע את צורתו ואת תבניתו של הספר.
א.מ. הברמן הביא את הספר לבית הדפוס, קרא הגהה והתקין מפתחות לספר."
מתוך "עם הספר"
מהדורה אלקטרונית בלבד
האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון / מנחם זולאי
מחיר: 25.00 ש'ח