חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר זרעים (3 כרכים) / שאול ליברמן (SCH-343)

[1] כרך הטקסט: תוספתא על פי כתב יד וינה ושנויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ונציה משנת רפ"א (1521), בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר. כולל מסכתות: ברכות, פאה, דמיי, תרומות, שביעית, כלאים, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים (293 עמ'); [2] תוספתא כפשוטה - ח"א: מסכתות ברכות-תרומות, באור ארוך לתוספתא (עמ' 480-1); [3] תוספתא כפשוטה - ח"ב: מסכתות שביעית-בכורים, באור ארוך לתוספתא (עמ' 879-481 ).
מהדורה אלקטרונית
תוספתא ותוספתא כפשוטה, סדר זרעים (3 כרכים) / שאול ליברמן
מחיר: 75.00 ש'ח