חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

תוספתא, סדר נשים / שאול ליברמן (SCH-350)

תוספתא ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, קטעים מן הגניזה ודפוס ויניציאה רפ"א
בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן.
הכרך כולל שני חלקים: חלק א' – מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, נזירות. חלק ב' – מסכתות סוטה, גיטין, קידושין (299 עמ').
הדפסה שלישית. בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק וירושלים תשס"ז (2007)
מהדורה אלקטרונית
תוספתא, סדר נשים / שאול ליברמן
מחיר: 30.00 ש'ח