חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

תוספתא, סדר נזיקין / שאול ליברמן (SCH-351)

תוספתא ע"פ כתב יד ווינה ושינויי נוסחאות מכתב יד ערפורט, כתב יד שוקן ודפוס ויניציאה רפ"א 1521) בצרוף מסורת התוספתא ופרוש קצר מאת שאול ליברמן. כולל מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא (171 עמ').
הדפסה שנייה. בית המדרש לרבנים, ניו יורק וירושלים תשס"א (2001).
מהדורה אלקטרונית
תוספתא, סדר נזיקין / שאול ליברמן
מחיר: 25.00 ש'ח