חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא פרידמן (SCHECHTER-002)

תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא פרידמן, דוד גולינקין, משה בנוביץ, מרדכי עקיבא פרידמן, מנחם שמלצר, דניאל שפרבר (עורכים)
ירושלים, תשס”ח-2007, 561 +CXVI עמ' (עברית-אנגלית עם תקצירים; בשיתוף עם בית המדרש לרבנים באמריקה והוצאת אוניברסיטת בר-אילן)
תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא פרידמן
מחיר: 100.00 ש'ח