חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

זעקת דלות / מוניק זיסקינד-גולדברג ודיאנה וילה (SCHECHTER-010)

זעקת דלות: פתרונות הלכתיים לבעיית העגונות בזמננו מאת מוניק זיסקינד גולדברג ודיאנה וילה, בעריכת דוד גולינקין, משה בנוביץ ושמואל לואיס  (עברית עם תקצירים באנגלית).
ט"ז + 426 + XXXII עמ', מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשס"ו (2006).
 
הספר סוקר ביסודיות את הפתרונות שהוצאו לבעיית העגונות במאה השנים האחרונות. כל פתרון נותח על יסוד המקורות התלמודיים, הפוסקים וספרות התשובות. החלק הראשון של הספר דן בפתרונות  למניעת עיגון בעתיד כגון: הסכמי קדם נישואין, תוספת לכתובה, תנאי בנישואין, ופילגשות. החלק השני דן בפתרונות להתרת עגונות לאחר שהבעל מסרב לתת גט: כפיית גט, טענת מקח טעות, והפקעת קידושין. 
זעקת דלות / מוניק זיסקינד-גולדברג ודיאנה וילה
מחיר: 80.00 ש'ח