חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מדרש אסתר רבה / יוסף תבורי, ארנון עצמון (SCHECHTER-045)

מדרש אסתר רבה
מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד 
עם מבוא, מסורת המדרש, שינויי נוסחאות ופירוש 
מאת יוסף תבורי וארנון עצמון
284 ע', כריכה קשה, מסת"ב 978-965-7105-71-9
  
מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות
ירושלים תשע"ה (2014)
 
מדרש אסתר רבה הוא החשוב ביותר בין המדרשים למגילת אסתר.
יסודותיו בארץ ישראל בתקופת האמוראים ועריכתו האחרונה נעשתה ככל הנראה באירופה במאה ה-11.
הוא מופיע כאן לראשונה במהדורה מדעית על פי כל כתבי היד עם מבוא, פירוש ומפתחות. 
מדרש אסתר רבה / יוסף תבורי, ארנון עצמון
מחיר: 80.00 ש'ח