מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

  

 

 

 

 

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • Truth & Lovingkindness / Einat Ramon
  • תולדות התנועה השבתאית / גרשם שלום