מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

 

   

 

 

  

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • The Schechter Haggadah / David Golinkin and Joshua Kulp
  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין