מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

  

 

    

 

 

  

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין
  • דמותו המיתולוגית של הבעשט / יונתן מאיר