מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

  

 

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • על השם המפורש: אדם / אלכסנדר אבן-חן
  • תולדות התנועה השבתאית / גרשם שלום