מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

שלום וברכה
עובדי המכון יוצאים לחופשת קיץ
נחזור לפעילות סדירה ביום ראשון
י׳ באלול תש״ף (30/8/2020)
ניתן ליצור קשר במייל
jtspress@gmail.com

  

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין
  • דמותו המיתולוגית של הבעשט / יונתן מאיר