מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

  

 

 

 

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • מחווה למנחם / ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)
  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין