מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

 

 

 

ספרים נבחרים

  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין
  • דמותו המיתולוגית של הבעשט / יונתן מאיר
  • אור נגה עליהם / שמואל גליק