תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

דברים כדרבנות - ערב לכבוד בן ציון פישלר

.

 דברים כדרבנות - ערב לכבוד בן ציון פישלר

יום רביעי, אור לכ"ו בכסלו תשע"ח, 13 בדצמבר 2017