תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

ערב לכבוד צאת הספר: תולדות התנועה השבתאית

.

 ערב לכבוד צאת הספר:
תולדות התנועה השבתאית / גרשם שלום
בעריכת יונתן מאיר ושיניצ'י יאמאמוטו

יום שלישי, כ"ח בשבט תשע"ח (13 בפברואר 2018)
מכון שוקן למחקר היהדות, ירושלים