תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

פתיחת תערוכה: איש / ספר

.

פתיחת תערוכה

איש / ספר
יהודים, מומרים ונוצרים מדפיסים עברית
בית דפוסו של דניאל בומברג

יום שני, כ"ד בניסן תשע"ח
(9 באפריל 2018)
מכון שוקן למחקר היהדות