תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

סדנת מנהיגות נשית רוחנית תשע"ח

.

 מנהיגות נשית רוחנית – מאין לאן?
יום שני ט"ז בכסלו תשע"ח (4 בדצמבר 2017)
יום שני כ"ח בטבת תשע"ח (15 בינואר 2018)
יום שני י"א באדר תשע"ח (26 בפברואר 2018)
יום רביעי, י' באייר תשע"ח (25 באפריל 2018)