תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

הפואטקיה של הזהר

.

 הפואטיקה של הזהר
ערב לכבוד צאת הספר:
The Art of Mystical Narrative: A Poetics of the Zohar
מאת איתן פישביין

יום רביעי, כ"ה טבת תשע"ט | 2 בינואר 2019
מכון שוקן למחקר היהדות, רחוב בלפור 6, ירושלים