תערוכות והרצאות

חזרה לרשימה

דמותו המיתולוגי של הבעש"ט

.

 סדרת הרצאות: דמותו המיתולוגית של הבעש"ט
מרצה: פרופ' יונתן מאיר

הרצאה ראשונה: ז' אייר , 12 במאי: ספר שבחי הבעש"ט וראשית החסידות
הרצאה שנייה: י"ד אייר, 19 במאי: סאטירה, סיפור ושבחים מדומים
הרצאה שלישית: כ"א אייר, 26 במאי: רומנטיקה, מחקר והגיוגרפיה עם הערות שוליים

Prof. Jonathan Meir
The mythological image of the Besht

מכון שוקן למחקר היהדות, בלפור 6, ירושלים