מפעלי מחקר

מאגרי מחקר

.

מפעלי מחקר

.

פעילויות מחקריות במכון שוקן משנת תשנ"ט עד שנת תשס"ז (2006-1999):

 • רישום ופענוח הגהות פרופ' ליברמן על הירושלמי - פרופ' משה עסיס
  פרופ' משה עסיס מקדיש מזמנו למחקר על הגהותיו והערותיו של הגר"ש ליברמן על הירושלמי (דפוס קרוטושין), ולהעלתן על הכתב בצורה נוחה. עד עתה נרשמו כל ההערות על סדר זרעים, מועד ונשים. עם סיום הרישום נוציא לאור, אי"ה, במסגרת ביהמ"ד לרבנים באמריקה מהדורה חדשה של הירושלמי בדפוס קרוטושין, בצירוף הגהות ליברמן, עם מבוא מאת פרופ' עסיס.
 • מחקר על הגהות פרופ' ליברמן על המשנה - פרופ' דב זלוטניק
  בשנת תשנ"ט, במסגרת ה"שבתון" שלו, עבד פרופ' זלוטניק במכון על הגהותיו של פרופ' ליברמן שנרשמו בגליונות התוספתא שלו ובטופס המשנה (מהדורת אלבק) שהיה בשימושו. הערות הגר"ש ליברמן יצאו לאור בסיני קכב (תשנ"ח), קכח (תשס"א) וספר יצחק רפאל (ירושלים תש"ס).
 • סוגיות חינוכיות במשפט הישראלי בהשוואה למקבילותיהן בספרות השו"ת - פרופ' שמואל גליק
  במהלך השנים תשנ"ח-תשנ"ט עסק פרופ' גליק בשיתוף צוות עוזרי מחקר בבדיקה של למעלה מ-750 ספרי שו"ת לצורך מיון וקיטלוג של שאלות ותשובות העוסקות בענייני חינוך; כן נרשמו כל פסקי הדין של בית המשפט העליון והמחוזי משנת 1948 עד 1997, העוסקים בענייני החינוך. השו"תים ופסקי הדין פורסמו בשני כרכים: ש' גליק, החינוך בראי החוק וההלכה, א-ב, מכון שכטר למחקר היהדות, ירושלים תשנ"ט-תש"ס.
 • אודות כתב העת "קונטרס"
 • כתב העת "קונטרס"
 • קונטרס על עניין שבת החתונה
 • מה כתב ה"צמח צדק"?