מפעלי מחקר

מפעלי מחקר

.


עילויות מחקריות במכון שוקן משנת תשע"ה עד שנת תש"פ (2015-2020):

  • רישום ופענוח הגהות פרופ' ליברמן על הירושלמי - פרופ' משה עסיס

  • מחקר על הגהות פרופ' ליברמן על המשנה - פרופ' דב זלוטניק