מקורות לתולדות החינוך היהודי

אוצרות החינוך היהודי - מאגרים ומחקרים

בית המדרש לרבנים באמריקה המכללה האקדמית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
מכון שוקן למחקר היהדות המרכז להגות בחינוך יהודי ע"ש דב רפל

"אוצרות החינוך היהודי - מאגרים ומחקרים" הוא מאגר ייחודי מסוגו בעולם, ומטרתו לאגור את כל המקורות העבריים האותנטיים העוסקים בחינוך יהודי שטרם ראו אור, לההדירם כראוי ולאפשר נגישות למקורות באמצעות אתר "אוצרות החינוך היהודי".  

 

ראשית המפעל

.

זכות ראשונים למפעל חשוב זה שייכת לרב פרופ' שמחה אסף ז"ל, שהיה מגדולי החוקרים במדעי היהדות, רקטור האוניברסיטה העברית ושופט בבית המשפט העליון, אשר החל באיסוף המקורות בשנות העשרים של המאה הכ'. עבודה זו נתמשכה כשני עשורים - כרך א' יצא לאור בשנת תרפ"ה-1925 וכרך ד' יצא לאור בשנת תש"ג-1943. כוונתו של אסף היתה להגיש בפני החוקרים והלומדים סידרה של ספרים שתכלול ותקיף את כל המקורות מסוגי הספרות השונים העוסקים בתולדות החינוך ודרכי הלימוד בישראל, מראשית ימי הביניים עד ראשית המאה הי"ט. תוכניתו הראשונית היתה שהמקורות יצאו בשני כרכים. הכרך הראשון יכלול את המקורות לתולדות החינוך בצרפת, אשכנז - אשכנז הגדולה, הכוללת בתוכה גם את מורביה ובוהמיה פולין וליטא - וכרך ב' יקיף את ספרד, צרפת הדרומית, איטליה וארצות המזרח וארץ ישראל בכללן.

אלא שהתוכנית השתבשה מעט לשמחתנו, ומשני כרכים צמח מפעלו בתוך שמונה עשרה שנה לד' כרכים. ארבעת ספריו הם אסופה של כ-540 מקורות מספרות ההלכה, הדרוש והעיון, ומקורות אחרים, כמו ספרי אגרונות, תקנות ופנקסי קהילות, ספרי זכרונות, צוואות, כתבי יד ותרגומים ממקורות היסטוריים חיצוניים. בהקדמתו לכרך ד' כתב הרב אסף את הדברים הבאים:

בכרך זה יש לראות צעד ניכר בדרך ההתקדמות אל המטרה שהצבתי לי לכנס ולסדר את כל המקורות לתולדות החינוך בישראל, מחתימת התלמוד עד תקופת ההשכלה בראשית המאה הי"ט... אף על פי שהשתדלתי להתקרב אל השלמות אין לי כל בטחון שהגעתי אליה. מניח אני למפרע שישנם עוד כמה מקורות בספרי דפוס וכתבי יד שלא הגיעו לידי. קצתם גם ידועים לי אלא שלא עלה בידי להשיגם... כמדומני שרשאי אני לומר שבארבעת הכרכים נאספו המקורות ברובם הגדול והמכריע.

על דברים אלו אנו יכולים לומר היום, כשמונים שנה לאחר שיצא לאור הכרך הראשון, ובכל ההערכה הראויה למפעלו המונומנטלי, שעדיין רחוק מפעלו של אסף מלהגיע אל שלימותו - עדיין ישנן תפוצות יהודיות, שהתקיימו בהן קהילות יהודיות מאות בשנים, ואין בידינו אסופה מסודרת של מקורות החינוך מהן. בידינו כעת מקורות רבים שלא היה סיפק בידי אסף לראותם, ובכוונתנו בשנים הבאות לכלול אותם בין "אוצרות החינוך היהודי".  

המפעל בעשר השנים האחרונות

.

המפעל, בראשותו של פרופ' שמואל גליק, שם לו למטרה ראשית לכל להוציא לאור את סדרת "מקורות לתולדות החינוך בישראל" במהדורה חדשה ומעודכנת, ולהרחיב את מאגר המקורות בצורה ממוחשבת ונגישה לחוקרים.

בשנים תש"ס-תשס"ב יצאו לאור ג' ספרים הכוללים את ספרי ה"מקורות" של הרב ש' אסף במהדורה חדשה, הכוללת הערות והשלמות, מפות ומפתחות חדשים, וכן רשימה ביבליוגרפית של כ-1700 מחקרים ומונוגרפיות העוסקים בחינוך יהודי מימי הביניים ועד סוף המאה הי"ט - מחקרים שנכתבו בארץ ישראל ובתפוצות הגולה משנת 1830 ועד ימינו.

בשנת תשס"ד יצא לאור התקליטור הראשון - גירסה מס' 1 - שכלל את ספרי ה"מקורות" והרשימה הביבליוגרפית של המחקרים, כולל תזאורוס אנגלי המפנה ל-550 נושאים חינוכיים בספרי המקורות, בהפקת "מכלול", מערכות תוכנה.

בשנת תשס"ו יצא לאור כרך ד' של ספרי "מקורות", הכולל כ-330 מקורות מספרות השו"ת מארצות האסלאם והאימפריה העות'מאנית, מהמאה הט"ו ועד ראשית המאה הכ'.

בשנת תשס"ז הועלה לאתר "מאגר אוצרות החינוך היהודי - מחקרים ומקורות", מאגר זה כולל את כל ספרי ה"מקורות" כולל מאגר ביבליוגרפי של המחקרים ; אוסף מיוחד של כאלף מאתיים ספרי לימוד ומאגר של מאות מקורות מכתבי העת העבריים מהמאה הי"ט.

במהלך שנת תשס"ח נוספו למאגר מאות מקורות חדשים מספרות השו"ת של מרכז אירופה ומזרחה.

בשנת תשס"ט יצאו לאור כרכים ה'-ו', שבסדרת ה"מקורות", שכוללים שאלות ותשובות מארצות אירופה מהמאה הט"ו ועד ראשית המאה הכ', ואסופת פירושים מהמאה הי"א ועד המאה הי"ט על משנת "בן חמש למקרא".

כל המקורות הוהדרו מדפוסים ראשונים וממהדורות מדעיות, כולל ציונים ביוגרפים וביבליוגרפיים, ומוינו בשיטה כרונולוגית על פי ארצות המוצא. באמצעות המפתחות המשוכללים ניתן להגיע לרשימת נושאים העוסקים בשאלות חינוכיות שמעסיקות בימינו את מעצבי החינוך היהודי בארץ ובתפוצות - כמו נושאי לימוד, דרכי לימוד, הקניית ערכים ומוסר, שאלות שדנות בתחומי הפילוסופיה והדת, המשפט, המורה ומעמדו ועוד.

המאגר כולל אפשרויות חיפוש נוחות: א - על פי צירופי מילים, חיתוכי לשון, נושאים, שמות, מקומות, אוספים ומחברים; ב - אפשרות לאתר במפות מקומות שמוזכרים במקורות; ג - חיפוש ספרי לימוד שיצאו לאור עד ראשית המאה הכ'; ד - ביבליוגרפיה מעודכנת של מחקרים בתולדות החינוך היהודי עד ראשית המאה הכ'; תזאורוס של נושאים חינוכיים באנגלית עם קישורים למקורות; ו - קישורים לאתרי המפעל הביבליוגרפי של הספר העברי ו"אוצר החכמה".

 אוצרות החינוך היהודי - מאגרים ומחקרים פותח לפני כל מעיין אפיקי ידע מספרות ההלכה, הדרוש והעיון, המשתרעים על פני למעלה מאלף שנים, החל מתקופת הגאונים וכלה בראשית המאה הכ', וכוללים מאות מקורות מספרי שו"ת, קבצים תורניים וכתבי עת. למרבית החומר הקיים במאגר לא ניתן להגיע בכל צורה אחרת מכל מאגר או מפתח הקיימים היום. 

תוכניות לעתיד

.
  • מקורות מספרות המוסר והחסידות
  • הרחבת מאגר המקורות מכתבי העת העבריים מהמאות הי"ח-הי"ט

מאמרים

ממחקר היסטורי למחקר פילוסופי