שרידי תשובות שבכת"י מגניזת קהיר

 
 
 
 
מפעל משותף למכון שוקן למחקר היהדות וליחידת המחקר של הגניזה הקהירית שבספרית האוניברסיטה בקמברידג', לשם תיעוד התשובות שבקטעי הגניזה השמורים בספריה.
מפעל "שרידי התשובות שבגניזת קהיר" בא לתעד את התשובות שבאוספי כתבי היד שבספרית אוניברסיטת קמברידג'. התיעוד יכלול תרגום הכתבים מערבית-יהודית לעברית, מידע ביוגרפי וביבליוגרפי על הכותב והכתבים, בצירוף פקסימיליה של התשובות, ותיאור נושאי התשובות בעברית ובאנגלית.
 
בשנת תשע"ב (2012) שרידי תשובות מאוסף ז'אק מוצרי שבספרית אוניברסיטת קימברידג', יצא לאור בהוצאת בריל. לתיאור הספר ראו באתר.
 
בשנים תשע"ג-תשע"ד (2014-2013) שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, מגניזת קהיר שבאוספי הספריות שבאוניברסיטת קמברידג', יצא לאור בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה בשיתוף היחידה לחקר הגניזה ע"ש טיילור שכטר שבספרית אוניברסיטת קמברידג'.
 
בשנת תשע"ו (2016) שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, מגניזת קהיר שבאוסף א"נ אדלר שבספריית ביהמ"ד לרבנים באמריקה, יצאור לאור בהוצאת אוניברסיטת בר אילן ובית המדרש לרבנים באמריקה.
 
בשנת תשע"ח (2018) חמודות מצרים: תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר, יצא לאור בהוצאת מכון שוקן למחקר היהדות.