מנהיגות נשית רוחנית - מאין לאן?

 

 מנהיגות נשית רוחנית - מאין לאן?

 

הסדנה הנהגה נשית רוחנית – מאין לאן? מבקשת לעמוד על הגורמים המשפיעים על התפתחות הנהגה נשית-רוחנית בארץ ועל השפעותיה החברתיות והתרבותיות. בחינה זו תיעשה באמצעות דיון אקדמי-חברתי בסוגיות שיש להן השפעה ישירה או עקיפה על התחום, כמו: נשים כמנהיגות חינוכיות: פמיניזציה של ההוראה; בנייה של קהילתיות נשית, נשים כמורות הלכה, נשים בתפקידי הנהגה לאומיים-רוחניים, ועוד. כל סוגיה שתידון במסגרת סדנה זו, תידרש הן להיבט האקדמי, והן לבחינת הקונטקסט או ההקשר החברתי.

הסדנה תכלול שמונה מפגשים בני כשעתיים וחצי כל אחד (החל מדצמבר 2014 ועד יוני 2015). בימי שני בין השעות 19:30-17:00. כל מפגש יוקדש לאחת הסוגיות בתחום מנהיגות נשית רוחנית. בחלקו הראשון של כל מפגש יתקיים דיון עומק בין משתתפי הסדנה. חלקו השני של המפגש יהיה פתוח לקהל הרחב ובו ירצו שני מרצים: חוקר צעיר וחוקר בכיר בתחום. בסיום ההרצאות יערך דיון בשיתוף הקהל. במפגש האחרון יתקיים יום עיון (צהריים – ערב) בו ישתתפו החוקרים שנטלו חלק בתכנית. מטרת יום העיון לסכם תובנות כלליות אשר יעלו מן הסדנה אודות המצב החברתי, ולדון על כיוונים אפשריים במגזרים השונים בעתיד. לחברי הקבוצה מוענקת מלגת עידוד של 2,500₪.

 

לאתר הסדנה

 

שינוי מעמד האשה בעידן המודרני במרחב הציבורי משפיע באופן ישיר גם  על מעמדה בתפקידי הנהגה רוחניים. שינויים אלו מבטאים מחד-גיסא, תמורות פנים יהודיות, ומאידך-גיסא, השפעות תרבותיות-סביבתיות חיצוניות.