רישום ופענוח הגהות פרופ' ליברמן על הירושלמי - פרופ' משה עסיס

פרופ' משה עסיס מקדיש מזמנו למחקר על הגהותיו והערותיו של הגר"ש ליברמן על הירושלמי (דפוס קרוטושין), ולהעלתן על הכתב בצורה נוחה. עד עתה נרשמו כל ההערות על סדר זרעים, מועד ונשים. עם סיום הרישום נוציא לאור, אי"ה, במסגרת ביהמ"ד לרבנים באמריקה מהדורה חדשה של הירושלמי בדפוס קרוטושין, בצירוף הגהות ליברמן, עם מבוא מאת פרופ' עסיס.