מחקר על הגהות פרופ' ליברמן על המשנה - פרופ' דב זלוטניק

 בשנת תשנ"ט, במסגרת ה"שבתון" שלו, עבד פרופ' זלוטניק במכון על הגהותיו של פרופ' ליברמן שנרשמו בגליונות התוספתא שלו ובטופס המשנה (מהדורת אלבק) שהיה בשימושו. הערות הגר"ש ליברמן יצאו לאור בסיני קכב (תשנ"ח), קכח (תשס"א) וספר יצחק רפאל (ירושלים תש"ס).