סוגיות חינוכיות במשפט הישראלי בהשוואה למקבילותיהן בספרות השו"ת - פרופ' שמואל גליק

במהלך השנים תשנ"ח-תשנ"ט עסק פרופ' גליק בשיתוף צוות עוזרי מחקר בבדיקה של למעלה מ-750 ספרי שו"ת לצורך מיון וקיטלוג של שאלות ותשובות העוסקות בענייני חינוך; כן נרשמו כל פסקי הדין של בית המשפט העליון והמחוזי משנת 1948 עד 1997, העוסקים בענייני החינוך. השו"תים ופסקי הדין פורסמו בשני כרכים: ש' גליק, החינוך בראי החוק וההלכה, א-ב, מכון שכטר למחקר היהדות, ירושלים תשנ"ט-תש"ס.