מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

   

 

 

  

ספרים נבחרים

  • תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
  • אשנב לספרות התשובות / שמואל גליק
  • חברה יהודית ים-תיכונית בשלהי ימי הביניים / אברהם דוד