חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה


  פרסומי מכון שוקן-JTS כוללים מהדורות מדעיות ומחקרים
בתחומי הספרות התלמודית והמדרשית; שירת ימי הביניים; ספרות השאלות והתשובות; חקר הגניזה הקהירית; תולדות החינוך היהודי; תולדות המנהג וההלכה; ועוד
                                        
            מרבית הספרים ניתנים לרכישה גם במהדורה אלקטרונית
 
 

מדרש במדבר רבה, א / חננאל מאק

מדרש במדבר רבה, א / חננאל מאק

ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף / מרגלית שילה

ראשית ההתישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף / מרגלית שילה

תשובות רבי משה יהודה עבאס / שמואל גליק

תשובות רבי משה יהודה עבאס / שמואל גליק