חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

חנות הספרים סגורה לחופשת קיץ לשלושה שבועות,

עד א' אלול 1/09/19

כל ההזמנות יבוצעו במשך חודש ספטמבר. 

פרסומי בית המדרש לרבנים באמריקה בתחום מדעי היהדות כוללים מהדורות מדעיות של יצירות מן הספרות התלמודית והמדרשית, שירת ימי הביניים, ספרות השאלות והתשובות, תולדות החינוך היהודי, מחקרים בדברי ימי ישראל וספרותו, תולדות המנהג וההלכה, ספרי יובל וקונקורדנציות ופקסימיליות של דפוסים נדירים וכתבי יד.

 

מרבית הספרים ניתנים לרכישה גם במהדורה אלקטרונית

 

Truth & Lovingkindness / Einat Ramon

Truth & Lovingkindness / Einat Ramon

תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק

תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק

מחווה למנחם / ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)

מחווה למנחם / ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)