חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק (SCH-171)

ספר חדש!

חמודות מצרים: שו"ת, הלכה ומחקרים

כרך א: תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר מאת שמואל גליק, 592 ע', מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשע"ח (2018)

מסת"ב: 978-965-456-070-2 

בספר זה קובצו שרידי תשובות מחכמי מצרים האחרונים שחיברו ספרי שו"ת ומסיבות בלתי ידועות ספריהם מעולם לא יצאו לאור. כל שנותר היא שרידי תשובות בודדות המפוזרות באוספי הגניזה הקהירית שבספריות ברחבי העולם. שרידים אלו רואים אור כאן לראשונה, בליווי מבואות המגוללים את תוכנן וסיפורן של התשובות.

תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר / שמואל גליק
מחיר: 99.00 ש'ח