חנות ספרים ביהמ"ד לרבנים באמריקה

מדרש במדבר רבה, א / חננאל מאק (SCHECHTER-057)

ספר חדש!

מדרש במדבר רבה
חלק א: פרשת במדבר, העורך חננאל מאק

שמא & 242 ע', כריכה קשה.

מפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים תשפ"ג (2023)

 מסת"ב: 978-965-7105-85-6

במדבר רבה חלק א כולל מדרש לפרשות
במדבר ונשוא. ככל הנראה, נערך המדרש בפרובאנס במאה הי״ב. לשונו עברית, סגנונו מאוחר, והוא מכיל חומר רב משני התלמודים.

פרשת במדבר מופיעה כאן לראשונה במהדורה ביקורתית הנסמכת על כתבי היד העיקריים ודפוס ראשון, יחד עם מבוא מקיף, מסורת המדרש, חילופי נוסח, פירוש, ומפתחות.
מדרש במדבר רבה, א / חננאל מאק
מחיר: 100.00 ש'ח