מכון שוקן למחקר היהדותליד בית המדרש לרבנים באמריקה

 

 

 

 

 

 

 

קישור למפגש נשים בונות אומה

us02web.zoom.us/j/6114288942

 

 הקישור להרשמה
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldumrqzkpHdMxt386IVfVrqS_RUsYKDKa

 

 

ספרים נבחרים

  • עשה לך רב: שאלות ותשובות / דוד גולינקין
  • דמותו המיתולוגית של הבעשט / יונתן מאיר
  • אור נגה עליהם / שמואל גליק